Marraskuu on Movember

Movember-kampanja on vuodesta 2003 lähtien lisännyt tietoisuutta miesten terveysongelmista, kuten eturauhassyövästä ja mielenterveysongelmista.

Marraskuussa huolehditaan miesten terveydestä!

Australiasta maailmanlaajuiseksi kasvanut marraskuinen Movember-kampanja on vuodesta 2003 lähtien lisännyt tietoisuutta miesten terveysongelmista, kuten eturauhassyövästä ja mielenterveysongelmista. Huomiota herättävien Movember-viiksien kasvattamisen lisäksi kampanja myös kannustaa miehiä pitämään itse huolta terveydestään hankkimalla tietoa ja tarkkailemalla kehon muutoksia. Tärkeä osa elämänmittaista terveysongelmien ennaltaehkäisyä on myös työn aiheuttamien haittojen torjunta.

Suomessa työmarkkinat jakaantuvat voimakkaasti nais- ja miesvaltaisiin aloihin, minkä vuoksi miehet myös altistuvat työpaikoilla kemikaaleille ja kärsivät terveydelle vaarallisten kemikaalien haitoista eri tavoin ja eri laajuudessa kuin naiset. Esimerkiksi kemianteollisuuden tuotannon työntekijöistä yli 80 % on miehiä ja rakennusalalla edelleen jopa yli 90 %. Vastaavasti noin 70 % erilaisiin aineisiin ja pölyämiseen liittyvistä työtapaturmista sattuu miehille.

Akuuttien tapaturmien lisäksi vuosikausia jatkuva hallitsematon altistuminen kemiallisille tekijöille voi aiheuttaa kroonisia terveyshaittoja, jotka saattavat voimakkaasti heikentää kokonaisterveyttä myöhemmässä iässä.

Ammattitautitapausten määrä Suomessa on viime vuosina asettunut vajaaseen 2000 sairastuneeseen vuodessa. Suurin osa tapauksista on edelleen asbestipölyn aiheuttamia keuhkosairauksia ja syöpiä, jotka koskettavat erityisesti asbestille pitkään altistuneita vanhempia miehiä. Myös liuotinaltistumisesta johtuvat myöhäisiän aivosairaudet keskittyvät pääosin miehille, kun taas naisilla ammattitaudit painottuvat varhemmin diagnosoitaviin ihotauteihin ja allergisiin hengityselinsairauksiin.

Etenkin työssään kemikaaleja ja pölyjä kohtaavien kannattaa siis huomioida, että työuran aikana toistuvien altistumisten vaikutukset voivat ilmetä vasta vuosikymmenien kuluttua.

Arvosta itseäsi – suojautumalla asianmukaisesti minimoit terveyshaitat!

Työnantajalla on velvollisuus mahdollisuuksien mukaan korvata vaaralliset kemikaalit vähemmän vaarallisilla ja poistaa muista kemiallisista tekijöistä, kuten pölyistä, aiheutuvat vaarat. Jos tämä ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on viimeisenä riskinhallintakeinona otettava käyttöön henkilökohtaiset suojavarusteet. Työntekijä taas on velvollinen käyttämään hänelle osoitettuja henkilösuojaimia, mutta suojautuminen tulisi lakisääteisen pakon lisäksi nähdä myös jatkuvana panostuksena omaan terveyteen ja laadukkaaseen vanhuuteen.

Työntekijä on myös jokapäiväisen työnsä paras asiantuntija. Suojautumisen ohella loukkaantumisen ja sairastumisen todennäköisyyttä voi pienentää havainnoimalla aktiivisesti työympäristöä ja työn suoritustapaa sekä joko korjaamalla itse turvallisuuspuutteet aikailematta tai tuomalla riskejä ja parannusehdotuksia esille työpaikalla. Vastuullinen työnantaja tietysti ottaa ehdotuksista onkeensa, mutta myös kannustaa työntekijöitään osallistumaan työolojen parantamiseen ja ilmoittamaan välittömästi uusista vaaroista.

Vaikka työn aiheuttamat terveyshaitat eivät siis tuntuisi vielä tänä päivänä, ottamalla nyt itse vastuuta kemikaalien turvallisesta käytöstä ja altistumisen minimoimisesta voi vaikuttaa myönteisesti työ- ja toimintakyvyn säilymiseen ja turvata terveemmät eläkevuodet. Henkilösuojainten käyttö vähentää myös vaarallisesta työstä aiheutuvaa psykososiaalista kuormitusta, kuten altistumisen ja sairastumisen pelkoa, ja siten lisää mielenrauhaa jokaisena päivänä.

Muista siis vetää hengityssuojain Movember-viiksiesi päälle ja voit hengittää vapaammin!

 


 

Kirjoittaja: Henna Rosilo, Support Consultant – henna.rosilo@ecoonline.com

Lähteet:

Kemianteollisuus ry: Tietoa alasta

Tilastokeskus: Naiset ja miehet Suomessa 2016 (pdf); Palkansaajien työpaikkatapaturmat 2014

Työterveyslaitos: Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2014 (pdf); Liuotinainesairaudet

TIPS & TRICKS
Tilaa uutiskirjeemme