CLP-asetus

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja on siirtymäaikojen puitteissa sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.

CLP-asetus määrittelee GHS luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaiset velvoitteet EU:ssa. GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals). Maailmanlaajuisesti yhtenäinen lainsäädäntö parantaa kemikaaliturvallisuutta ja helpottaa kemikaalien kansainvälistä kauppaa. GHS järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokitus ja merkinnät olisivat yhdenmukaiset maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja REACH, CLP ja Biosidi neuvontapalvelusta.

SANAKIRJAAN

Osallistu koulutuksiimme

Täältä löydät tulevat koulutuksemme ja seminaarit. Kouluttajamme opastavat sinut alkuun kemikaalitiedon hallinnassa.

Tilaa uutiskirjeemme