Biosidiasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä on tullut voimaan 17.7.2012. Asetusta aletaan soveltaa 1.9.2013 lähtien kaikissa EU-jäsenmaissa. Asetus on jäsenmaita suoraan sitovaa lainsäädäntöä. Asetus korvaa nykyisen biosididirektiivin (98/8/EU).

Markkinoille saatettavia biosidivalmisteita varten tarvitaan lupa, ja niiden sisältämille tehoaineille on täytynyt ensin saada hyväksyntä. Asetus koskee myös biosidejä sisältäviä esineitä.

Lisätietoja REACH, CLP ja Biosidi neuvontapalvelusta.

SANAKIRJAAN

Osallistu koulutuksiimme

Täältä löydät tulevat koulutuksemme ja seminaarit. Kouluttajamme opastavat sinut alkuun kemikaalitiedon hallinnassa.

Tilaa uutiskirjeemme