CLP-aikataulut ja siirtymäajat

CLP-siirtymäaika on päättymässä. Markkinoilla saa olla väistyvän lainsäädännön mukaan merkittyjä ja pakattuja kemiallisia tuotteita 1.6.2017 asti.

CLP

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. CLP-asetuksella varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä vaaroista ilmoitetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille Euroopan unionissa kemiallisten aineiden luokituksilla ja merkinnöillä.

Asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja on siirtymäaikojen puitteissa sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin. Aineet ja seokset tulee luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti. Aineille CLP-asetusta on sovellettu joulukuusta 2010 ja seoksille kesäkuusta 2015.

  • Markkinoilla saa olla väistyvän lainsäädännön mukaan merkittyjä ja pakattuja kemiallisia tuotteita 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015
  • Käyttöturvallisuustiedotteissa voi aineille näkyä vielä väistyvä luokitus CLP-luokituksen lisäksi tai seokselle pelkkä väistyvä luokitus toukokuun 2017 loppuun saakka, jos käyttöturvallisuustiedote on toimitettu ennen kesäkuuta 2015

Käyttöturvallisuustiedotteet tuli laatia EU-asetuksen 453/2010 mukaisesti ennen kesäkuuta 2015, minkä jälkeen on siirrytty noudattamaan EU-asetusta 2015/830.


Lisää CLP-aikatauluista ja siirtymäajoista löydät REACH, CLP ja Biosidi neuvontapalvelusta ja ECHA:n sivuilta.

Uutisarkisto

Tilaa uutiskirjeemme